Vision Sharing

  • In Vision Sharing

    China sets priority for chip industry

    Chinese Government  has set its national strategy of mastering the semiconductor industry, in particular is chip manufacturing. For example, state-owned Tsinghua Unigroup announced they were planning to invest 300 billion yuan ($47 billion) over the next five years in a bid to become the world’s third-biggest chipmaker. This company is controlled by Tsinghua University, which counts President Xi Jinping among its alumni. China has made several well known takeovers of American chipmakers, such as an $23 billion takeover offer for Micron, 1,9 billion USD acquired OmniVision Technologies Inc whose founder is Chinese immigrant. Omnivision’s camera sensors have been used in Apple Inc.’s iPhone 4S. Omnivision is the world 2nd-largest camera sensor, afer Sony. Over the next decade, China plans to invest up to RMB 1 trillion (US$161 billion) into its domestic semiconductor industry as it seeks to become a global power in the sector, since China has dominated electronic assembling in the world. It will be a big concern for Vietnam’s security since the hardware could contain viruses or secret backdoors. Then, Vietnam need support from America, Korea, and Japan to develop electronic industry.

  • In Markets, Vision Sharing

    Tương lai ngành công nghệ thông tin và điện tử viễn thông (ICT)

    Tương lai ngành công nghệ thông tin và điện tử viễn thông (ICT) Tầm nhìn của NamVision viết năm 2015 về tương lai ngành ICT giai đoạn 2016-2026. Đây là tuyên ngôn nhắm tới các công ty trong liên minh cũng như khách hàng, đối tác. Những doanh nghiệp cùng quan điểm xin liên hệ với tác giả qua Facebook để kết nối doanh nghiệp. Hội tụ nhà cung cấp "Hội tụ nhà cung cấp" là mô hình kinh doanh kiểu một công ty cung cấp 1 nhóm dịch vụ (DV) và sản phẩm, mà vốn trong quá khứ được cung cấp bởi nhiều công ty khác nhau. Trong ICT, ban đầu việc hội tụ được phổ biến bởi mô hình 3 trong 1 "triple play", tức là 1 dây thuê bao nối tới khách hàng sẽ cung cấp 3 DV: Thoại, TV, Internet băng rộng, tạm gọi chung là ISP (Internet Service Provider) vì Internet là nền tảng công nghệ chung của cả 3 DV. Qua thời gian, gói 3 trong 1 có xu hướng mở rộng thành gói 4 trong 1 "quadruple play", tức là bao gồm thêm DV truy cập không dây di động (điện thoại di...