• In Markets, Vision Sharing

    Tương lai ngành công nghệ thông tin và điện tử viễn thông (ICT)

    Tương lai ngành công nghệ thông tin và điện tử viễn thông (ICT) Tầm nhìn của NamVision viết năm 2015 về tương lai ngành ICT giai đoạn 2016-2026. Đây là tuyên ngôn nhắm tới các công ty trong liên minh cũng như khách hàng, đối tác. Những doanh nghiệp cùng quan điểm xin liên hệ với tác giả qua Facebook để kết nối doanh nghiệp. Hội tụ nhà cung cấp "Hội tụ nhà cung cấp" là mô hình kinh doanh kiểu một công ty cung cấp 1 nhóm dịch vụ (DV) và sản phẩm, mà vốn trong quá khứ được cung cấp bởi nhiều công ty khác nhau. Trong ICT, ban đầu việc hội tụ được phổ biến bởi mô hình 3 trong 1 "triple play", tức là 1 dây thuê bao nối tới khách hàng sẽ cung cấp 3 DV: Thoại, TV, Internet băng rộng, tạm gọi chung là ISP (Internet Service Provider) vì Internet là nền tảng công nghệ chung của cả 3 DV. Qua thời gian, gói 3 trong 1 có xu hướng mở rộng thành gói 4 trong 1 "quadruple play", tức là bao gồm thêm DV truy cập không dây di động (điện thoại di...